Jeden druhému jsme oporou, držíme ostatní na nohou